Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Dobrý den, dobré ráno!

Pokud jste se ocitli zde, je to spolehlivé znamení, že si vážíte svého soukromí. Velmi dobře si to uvědomujeme, a proto vám předkládáme dokument, ve kterém na jednom místě najdete pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií v souvislosti s provozem webových stránek heverc.pl Formální informace na úvod – správcem webových stránek je HalMod Grupa Heverc Sp. z o.o. se sídlem v Łysomicích, místo podnikání ul. Polna 4a, 87-148 Łysomice, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000566165, místo uložení písemností Okresní soud v Toruni, VII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 8792679068, REGON 361975710, základní kapitál 85 000 PLN splacen v plné výši.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou strukturovány formou otázek a odpovědí. Tento formát byl zvolen s ohledem na přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zásadách ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na adresu rodo@heverc.pl.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?
Správcem vašich osobních údajů je společnost HalMod Grupa Heverc Sp. z o.o. se sídlem v Łysomicích, místo podnikání ul. Polna 4a, 87-148 Łysomice, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000566165, místo uložení písemností Okresní soud v Toruni, VII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 8792679068, REGON 361975710, základní kapitál 5 000 PLN splacen v plné výši.

Na koho se můžete obrátit ohledně zpracování vašich osobních údajů?
V rámci zavádění ochrany údajů v naší organizaci jsme se rozhodli nejmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, protože to v naší situaci není povinné. V záležitostech týkajících se ochrany údajů a soukromí v širším smyslu se můžete obrátit na adresu rodo@heverc.pl.

Jaké informace o vás máme?
V závislosti na účelu můžeme o vás zpracovávat následující informace:

 • název
 • e-mailová adresa
 • údaje obsažené v e-mailové korespondenci
 • informace viditelné na profilech sociálních médií
 • DIČ
 • telefonní číslo
 • podrobnosti o zadaných objednávkách
 • IP adresa
 • přibližná poloha
 • statistiky týkající se přijatých newsletterů

Konkrétní informace jsme uvedli výše. Na druhé straně v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů naleznete kategorie osobních údajů přiřazené k různým účelům zpracování.

Dále používáme nástroje, které o vás shromažďují řadu informací souvisejících s používáním našich webových stránek. Jedná se zejména o následující informace:

 • informace o vašem zařízení, operačním systému a prohlížeči
 • user-ID
 • IP adresa podléhá zkrácení a anonymizaci
 • datum návštěvy na místě
 • zobrazené podstránky
 • čas strávený na stránkách
 • přechody mezi podstránkami
 • kliknutí myší nebo klepnutí na obrazovku
 • kliknutí na jednotlivé odkazy
 • zdroj, z něhož na stránku přecházíte.
 • vaše věková kategorie
 • Vaše pohlaví
 • Vaše přibližná poloha je omezena na
 • Vaše zájmy podle vašich online aktivit
 • Tyto informace jsou dále v těchto zásadách ochrany osobních údajů označovány jako „anonymní informace“.

Anonymní informace samy o sobě nemají podle našeho názoru charakter osobních údajů, protože nám neumožňují vaši identifikaci a nespojujeme je s typickými osobními údaji, které o vás shromažďujeme. Nicméně vzhledem k přísné judikatuře Soudního dvora Evropské unie a nejednotným názorům právníků jsme v případě, že anonymním informacím bude přisouzen charakter osobních údajů, z preventivních důvodů do těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnuli také podrobná vysvětlení týkající se zpracování těchto informací.

Nemůžeme vám poskytnout přístup k anonymním informacím o vás, protože nejsme schopni přiřadit anonymní informace ke konkrétnímu uživateli. Z nástrojů pro anonymní sběr informací máme přístup pouze k souboru statistik a informací, které nejsou přiřazeny konkrétním osobám. Navíc k informacím shromážděným některými nástroji nemáme vůbec přístup, protože nás zajímá pouze správné fungování funkce, kterou nástroj poskytuje, nikoli informace, které shromažďuje. Například určitý modul plug-in může shromažďovat určité informace, které nám však nejsou nijak zpřístupněny a nás tyto informace vůbec nezajímají, protože nás zajímá pouze to, aby daná funkce modulu plug-in (např. odesílání formuláře pro zasílání novinek) jednoduše fungovala. Zpracování anonymních údajů nám umožňuje poskytovat vám funkce dostupné na webových stránkách. Anonymní informace se navíc používají pro analytické a statistické účely a pro marketingové účely, například pro nastavení a cílení reklamy.

Vzhledem k tomu, že anonymní informace jsou shromažďovány externími nástroji, které používáme, jsou anonymní informace zpracovávány také poskytovateli nástrojů podle jejich podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů. Anonymní informace jsou rovněž využívány poskytovateli jednotlivých nástrojů k poskytování a zlepšování služeb, správě služeb, vývoji nových služeb, měření účinnosti reklamy, ochraně před podvody a zneužitím a k personalizaci obsahu a reklamy zobrazované v jednotlivých službách, webových stránkách a aplikacích.

Nástroje, které používáme a které zahrnují shromažďování anonymních informací, jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Odkud získáváme vaše osobní údaje?
Ve většině případů nám je předáte sami. K tomu dochází, když:

 • zadáváte dotaz
 • zadáte objednávku
 • zasíláte stížnost nebo odstupujete od smlouvy.
 • přihlásíte se k odběru newsletteru
 • vyplníte formuláře na našich webových stránkách.
 • nás kontaktujete e-mailem
 • sledujete naše profily na sociálních sítích nebo komunikujete s obsahem, který na sociálních sítích zveřejňujeme.

V příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů jsme ke každému účelu zpracování přiřadili zdroj získávání údajů.

Kromě toho mohou být některé informace o vás automaticky shromažďovány nástroji, které používáme:

 • mechanismus webové stránky shromažďuje vaši IP adresu
 • Mechanismus systému zasílání newsletteru shromažďuje vaši IP adresu a informace o vaší aktivitě v souvislosti s obsahem zaslaným v rámci newsletteru, jako je otevření zpráv, kliknutí na odkazy atd.
 • externí nástroje uvedené v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů shromažďují anonymní informace týkající se vašich aktivit na webu.

Jsou vaše data v bezpečí?
Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů. Analyzovali jsme rizika spojená s různými procesy zpracování vašich údajů a poté jsme zavedli vhodná bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. Průběžně sledujeme stav technické infrastruktury, školíme zaměstnance, kontrolujeme zavedené postupy a provádíme nezbytná zlepšení. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, jsme vám k dispozici na adrese rodo@heverc.pl.

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
Účely zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
Doba uchovávání údajů je uvedena zvlášť pro každý účel zpracování. Tyto informace najdete v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů. Většina údajů je vymazána po uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace, ačkoli promlčecí lhůta pro reklamace se může lišit v závislosti na platných právních předpisech (např. pro podniky to mohou být 3 roky a pro spotřebitele 6 let).

Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?
Dovolíme si tvrdit, že moderní podnikání se bez služeb třetích stran neobejde. Takové služby využíváme i my. Některé z těchto služeb zahrnují zpracování vašich osobních údajů. Externí poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na zpracování vašich osobních údajů, jsou:

 • poskytovatel hostingu, který ukládá data na serveru.
 • poskytovatel cloudového softwaru, kde probíhá zpracování dat
 • další subdodavatelé, kteří získají přístup k údajům, pokud rozsah jejich činností takový přístup vyžaduje.

Všechny výše uvedené subjekty zpracovávají vaše údaje na základě s námi uzavřených smluv o důvěře ve zpracování osobních údajů a zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
V případě potřeby mohou být vaše údaje poskytnuty právnímu poradci nebo právníkovi, který je vázán profesním tajemstvím. Tato potřeba může vyplývat ze zákonné nutnosti vyžadující přístup k vašim osobním údajům.
Pokud jde o anonymní informace, mají k nim navíc přístup poskytovatelé nástrojů nebo zásuvných modulů, které shromažďují anonymní informace. Poskytovatelé těchto nástrojů jsou nezávislými správci údajů v nich shromážděných a mohou tyto údaje sdílet za podmínek, které si stanoví ve svých vlastních pravidlech a zásadách ochrany osobních údajů, které jsou mimo moji kontrolu.

Předáváme vaše údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?
Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí v souvislosti s používáním nástrojů, které ukládají osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, zejména v USA. Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím příslušných mechanismů shody stanovených úřadem RODO, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek. Kromě toho používáme externí nástroje, které mohou shromažďovat anonymní informace. Poskytovatelé těchto nástrojů často používají k ukládání shromážděných informací servery umístěné po celém světě, zejména ve Spojených státech amerických (USA). Úplný seznam nástrojů je uveden v příloze 1.

Používáme profilování? Provádíme automatizovaná rozhodnutí na základě vašich osobních údajů?
Neprovádíme vůči vám rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by vůči vám měla právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkala.

Ano, používáme nástroje, které mohou provádět určité kroky v závislosti na informacích shromážděných pomocí sledovacích mechanismů, ale domníváme se, že tyto kroky na vás nemají podstatný dopad, protože nerozlišují vaši situaci jako zákazníka, nemají vliv na podmínky smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít, atd.

Pomocí určitých nástrojů na vás můžeme například cílit personalizovanou reklamu na základě předchozích akcí, které jste na webu provedli, nebo vám navrhovat produkty, které by vás mohly zajímat. Mluvíme zde o tzv. behaviorální reklama. Doporučujeme vám, abyste si prohloubili znalosti o behaviorální reklamě, zejména s ohledem na ochranu osobních údajů. Podrobné informace, včetně možnosti spravovat nastavení behaviorální reklamy, naleznete zde.

Zdůrazňujeme, že v rámci nástrojů, které používám, mám přístup pouze k anonymním informacím. Tyto informace jsou uloženy na serverech poskytovatelů jednotlivých nástrojů, které se nejčastěji nacházejí po celém světě.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?
RODO vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů přiznává následující možná práva:

 • Právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopii,
 • Právo na opravu (změnu) vašich údajů,
 • právo na výmaz (pokud podle vašeho názoru neexistují důvody pro zpracování vašich údajů, můžete nás požádat o jejich vymazání),
 • právo na omezení zpracování (můžete nás požádat, abychom omezili zpracování pouze na ukládání vašich údajů nebo provádění činností, na kterých jsme se s vámi dohodli, pokud podle vašeho názoru máme nepřesné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně),
 • Právo vznést námitku proti zpracování (máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu; měli byste uvést konkrétní situaci, která nás podle vašeho názoru opravňuje k zastavení zpracování, na které se námitka vztahuje; vaše údaje přestaneme pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme, že důvody pro zpracování převažují nad vašimi právy nebo že vaše údaje jsou pro nás nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu našich nároků),
 • Právo na přenositelnost údajů (máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu; tyto údaje můžete nechat zaslat přímo jinému subjektu),
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste jej již dříve udělili,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (pokud zjistíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy).
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (pokud zjistíte, že vaše údaje zpracováváme protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu).

Pravidla týkající se výkonu výše uvedených práv jsou podrobně popsána v čl. 16 – 21 RODO. Doporučujeme vám, abyste se s těmito ustanoveními seznámili. Z naší strany považujeme za nutné vás upozornit, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudou se vztahovat na všechna zpracování vašich osobních údajů.

Zdůrazňujeme, že jedno z výše uvedených práv máte k dispozici vždy – pokud se domníváte, že jsme se při zpracování vašich osobních údajů dopustili porušení předpisů o ochraně osobních údajů, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu (předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Vždy můžete také požádat, abychom vám poskytli informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a pro jaké účely je zpracováváme. Stačí poslat e-mail na adresu rodo@heverc.pl. Vynaložili jsme však veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace, které vás zajímají, jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeny komplexně. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete použít výše uvedenou e-mailovou adresu.

Používáme soubory cookie a co to vlastně je?
Naše webové stránky, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, používají soubory cookie.

Soubory cookie jsou malé textové informace uložené ve vašem koncovém zařízení (např. počítači, tabletu, chytrém telefonu), které může přečíst náš systém ICT (naše vlastní soubory cookie) nebo systémy ICT třetích stran (soubory cookie třetích stran). Soubory cookie mohou zaznamenávat a ukládat určité informace, které pak mohou být přístupné systémům ICT pro konkrétní účely.

Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webových stránek (trvalé soubory cookie). Pokud se chcete dozvědět více o cookies jako takových, můžete si přečíst například tento materiál: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na jakém základě používáme soubory cookie?
Soubory cookie používáme na základě vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsou soubory cookie nezbytné pro řádné poskytování elektronických služeb.

Soubory cookie, které nejsou nezbytné pro správné poskytování elektronické služby, zůstávají zablokovány, dokud neudělíte souhlas s používáním souborů cookie. Při vaší první návštěvě webových stránek zobrazíme zprávu, ve které vás požádáme o souhlas.

Vezměte prosím na vědomí, že zakázání nebo omezení souborů cookie vám může zabránit v používání některých funkcí dostupných na našich webových stránkách a může způsobit potíže při používání webových stránek, stejně jako mnoha dalších webových stránek, které používají soubory cookie. Pokud například zablokujete soubory cookie zásuvných modulů sociálních médií, nemusí být tlačítka, widgety a sociální funkce implementované na webových stránkách dostupné.

Můžete zakázat soubory cookie?
Ano, nastavení souborů cookie můžete spravovat ve svém webovém prohlížeči. Můžete zablokovat všechny nebo vybrané soubory cookie. Můžete také blokovat soubory cookie konkrétních webů. Dříve uložené soubory cookie a další data webových stránek a zásuvných modulů můžete také kdykoli odstranit.

Webové prohlížeče také nabízejí možnost používat režim inkognito. Můžete ji použít, pokud nechcete, aby se informace o navštívených stránkách a stažených souborech ukládaly do historie procházení a stahování. Soubory cookie vytvořené v režimu inkognito se odstraní po zavření všech oken v tomto režimu.

K dispozici jsou také pluginy prohlížeče, které umožňují kontrolovat soubory cookie, např.. Ghostery ( https://www.ghostery.com). Možnost kontrolovat soubory cookie může poskytovat i další software, zejména antivirové balíčky apod.

Kromě toho jsou na internetu k dispozici nástroje pro kontrolu určitých typů souborů cookie, zejména pro kolektivní správu nastavení behaviorální reklamy (např. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Vezměte prosím na vědomí, že zakázání nebo omezení souborů cookie vám může zabránit v používání některých funkcí dostupných na našich webových stránkách a může způsobit potíže při používání našich webových stránek, stejně jako mnoha dalších webových stránek, které používají soubory cookie. Pokud například zablokujete soubory cookie zásuvných modulů sociálních médií, tlačítka, widgety a sociální funkce implementované na našich webových stránkách vám nemusí být k dispozici.

K jakým účelům používáme naše vlastní soubory cookie?
Vlastní soubory cookie se používají k zajištění správného fungování různých mechanismů webových stránek, jako je například správný přenos formulářů viditelných na webových stránkách. Vlastní soubory cookie také ukládají informace o vašem souhlasu se soubory cookie.

Jaké soubory cookie třetích stran se používají?
Naše webové stránky používají soubory cookie třetích stran související s nástroji uvedenými v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů. Jednotlivé nástroje mohou používat více než jeden soubor cookie, ale upustili jsme od jejich podrobného výčtu, abychom vás nezahlcovali nadměrným množstvím informací a vycházeli z předpokladu, že pro vás bude přehlednější používat seznam nástrojů spolu s účely, pro které jsou používány, než výčet všech souborů cookie, které technicky fungují v rámci každého nástroje.

Rovněž jsme upustili od uvedení rozsahu informací shromážděných v souborech cookie pro každý použitý nástroj, vzhledem k tomu, že každý nástroj shromažďuje informace týkající se vašich vlastností a chování na našich webových stránkách. V tomto ohledu se zabýváme anonymními informacemi, které jsme zmínili dříve v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jsme si vědomi požadavků Soudního dvora Evropské unie, přesto jsme upustili od uvádění životnosti souborů cookie používaných jednotlivými nástroji. Pokud bychom chtěli spolehlivě určit životnost každého souboru cookie, museli bychom vás zahltit nadměrným množstvím informací, což by v žádném případě nesplňovalo zásadu transparentnosti a čitelnosti informací, které vám poskytujeme. Kromě toho může být životnost souborů cookie předmětem takových aktivních změn ze strany poskytovatelů nástrojů, že nad tím nejsme schopni vykonávat spolehlivou kontrolu. Pokud jde o určení doby trvání souborů cookie, rádi bychom vám připomněli, že jedinou možností skutečné kontroly nad dobou ukládání informací v souborech cookie je přímá správa souborů cookie. Soubory cookie uložené ve vašem zařízení můžete kdykoli vymazat z webového prohlížeče.

Na tomto místě bychom rádi znovu zdůraznili, že v rámci souborů cookie nemáme přístup k informacím, které by nám umožnily vaši identifikaci. V tomto ohledu se jedná o anonymní informace, které jsme uvedli jako součást těchto zásad ochrany osobních údajů.

Zatímco v případě statistických a marketingových nástrojů si můžeme prohlížet různé přehledy vytvořené na základě anonymních informací, u ostatních nástrojů nemáme k informacím shromážděným v souborech cookie žádný přístup a zajímá nás pouze to, zda funkce nástroje, pro který byl nástroj nainstalován, fungují v rámci našich webových stránek správně.

Sledujeme vaše chování na našich webových stránkách?
Ano, používáme nástroje, které zahrnují shromažďování informací o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Tyto nástroje jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Cílíme na vás cílenou reklamu?
Ano, používáme reklamní nástroje, pomocí kterých můžeme cílit reklamu na konkrétní cílové skupiny definované na základě různých kritérií, jako je věk, pohlaví, zájmy, povolání, práce, aktivity, které jste dříve prováděli na našich webových stránkách. Tyto nástroje jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak můžete spravovat své soukromí?
Odpověď na tuto otázku najdete na mnoha místech těchto zásad ochrany osobních údajů při popisu jednotlivých nástrojů, behaviorální reklamy, souhlasu se soubory cookie atd. Přesto jsme tyto informace pro vaše pohodlí opět shromáždili na jednom místě. Níže najdete seznam možností správy soukromí.

 • nastavení souborů cookie ve vašem internetovém prohlížeči
 • zásuvné moduly prohlížeče podporující správu souborů cookie, např. Ghostery
 • další software pro správu souborů cookie
 • režim inkognito ve webovém prohlížeči
 • nastavení behaviorální reklamy, např. youronlinechoices.com.
 • nastavení na straně poskytovatelů nástrojů třetích stran (odkazy na nastavení byly shromážděny jako součást přílohy 2 těchto zásad ochrany osobních údajů).

Co jsou protokoly serveru?
Používání webové stránky zahrnuje odesílání požadavků na server, kde je webová stránka uložena. Každý požadavek odeslaný na server je zaznamenán v protokolech serveru. Záznamy obsahují mimo jiné. Vaši IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly se ukládají a ukládají na serveru. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními uživateli webových stránek a nepoužíváme je k vaší identifikaci. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem pro správu stránek a jejich obsah není zpřístupněn nikomu jinému než osobám oprávněným ke správě serveru.

Je ještě něco, co byste měli vědět?
Jak vidíte, témata zpracování osobních údajů, používání souborů cookie a správy soukromí obecně jsou poměrně složitá. Snažili jsme se, aby vám tento dokument poskytl co nejvíce informací o otázkách, které jsou pro vás důležité. Pokud vám není cokoli jasné, chcete se dozvědět více nebo prostě jen probrat své soukromí, napište nám na rodo@heverc.pl.

Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?
Ano, tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, zejména v důsledku technologických změn na straně naší služby a změn v právních předpisech. Jste-li registrovaným uživatelem služby, obdržíte zprávu o jakékoli změně zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 2023-01-23.

Příloha 1 – Účely zpracování osobních údajů

Účel zpracování Právní základ zpracování Kategorie zpracovávaných údajů Doba uchovávání údajů Zdroj získání údajů
Vyřizování objednávek Čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – uzavření a plnění smlouvy uzavřené na základě objednávky. Identifikační údaje. Kontaktní údaje.Údaje o objednávce. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se smlouvy uzavřené na základě objednávky (z důvodu samostatného účelu archivace uvedeného níže). Objednávkový formulář.
Vyřizování dotazů Čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – uzavření a plnění smlouvy uzavřené na základě objednávky. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se smlouvy uzavřené na základě objednávky (z důvodu samostatného účelu archivace uvedeného níže). Poptávkový formulář.
Vyřizování stížností Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO – oprávněný zájem správce na vyřizování stížností. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Podrobnosti o stížnosti. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky související se stížností. Stížnost.
Účetnictví Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO – oprávněný zájem správce na vyřizování stížností. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Podrobnosti o stížnosti. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky související se stížností. Objednávkový formulář, poptávkový formulář nebo formulář pro odstoupení od smlouvy.
Archiv Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO – oprávněný zájem správce na zajištění údajů pro určení, obhajobu nebo uplatnění nároků a pro účely prokázání splnění povinností podle nařízení RODO. Rozsah dat se liší v závislosti na tom, jaká data byla shromážděna a jaký rozsah dat je z archivního hlediska opodstatněný. Do uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace nebo promlčení naší odpovědnosti za ochranu údajů. Všechny formuláře pro předávání údajů.
Zpracování newsletteru Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO – oprávněný zájem správce zasílat zprávy po obdržení předchozího souhlasu se zasíláním newsletteru. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Statistické informace týkající se odeslaných zpráv. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky související se zasíláním newsletteru nebo promlčecí lhůty pro naši odpovědnost související s ochranou údajů. Formulář pro přihlášení k odběru newsletteru.
Vyřizování korespondence Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO – oprávněný zájem správce na výměně korespondence s uživatelem a její případné archivaci. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Korespondenční údaje. Nelze jednoznačně určit. Některá korespondence může být průběžně mazána a některá může být archivována, pokud se domníváme, že je nutné ji uchovávat, zejména pro zajištění budoucí sledovatelnosti. Kontaktní formulář. Příchozí zpráva.
Práce se sociálními médii Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO – oprávněný zájem správce na provozování profilů na sociálních sítích. Údaje viditelné veřejnosti v profilu uživatele na sociálních sítích. Podrobnosti o interakci uživatelů v rámci profilů sociálních médií. Dokud uživatel data ze sociální sítě neodstraní. Profily na sociálních sítích. Obsah publikovaný uživateli na sociálních sítích.
Vytváření reklamních skupin Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO – oprávněný zájem správce vytvářet skupiny publika v reklamních systémech na základě seznamů uživatelů, seznamů objednávek a mailingových seznamů. E-mailová adresa. Osobní údaje jsou reklamním systémem vymazány, jakmile je proces přiřazování v rámci vytváření publika dokončen. Vytvořené publikum neobsahuje informace osobní povahy. Poptávkový formulář. Objednávkový formulář. Formulář pro přihlášení k odběru novinek.
Analýza a statistiky Čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů – oprávněný zájem správce vytvářet, přezkoumávat a analyzovat statistiky týkající se činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem vyvození závěrů umožňujících následnou optimalizaci webových stránek. Anonymní informace (podrobnosti jsou popsány v definici anonymních informací v zásadách ochrany osobních údajů). Dokud nezanikne vhodnost nebo není vznesena námitka. Sledovací kód vložený na webových stránkách.
Vlastní marketing Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO – oprávněný zájem správce na měření a cílení reklamy při marketingu vlastních produktů nebo služeb. Anonymní informace (podrobnosti jsou popsány v definici anonymních informací v zásadách ochrany osobních údajů). Dokud nezanikne vhodnost nebo není vznesena námitka. Sledovací kód vložený na webových stránkách.

Příloha 2 – Seznam externích nástrojů

Nástroj Dodavatel Účel použití Vysvětlení dodavatele Nastavení dodavatele
Google Analytics Google LLC Analýza a statistiky týkající se chování návštěvníků webových stránek. Viz Zobrazit
Reklamy Google Google LLC Měření a cílení reklamy. Viz Viz
Hotjar Hotjar Limited Analýza a statistiky týkající se chování návštěvníků webových stránek. Viz Zobrazit
YouTube Google LLC Vkládání video obsahu ze služby YouTube. Viz Zobrazit
Meta Pixel Meta Platforms, Inc. Měření a cílení reklamy. Viz . Viz
Připojení k Facebooku Meta Platforms, Inc. Poskytování komunitních funkcí. Viz Zobrazit