Skip to content

Budowa bez pozwolenia i budowa bez zgłoszenia w 2023 r.

Nowe prawo budowlane z 2023 roku umożliwia rolnikom budowę bez pozwolenia, a nawet w niektórych przypadkach budowę bez zgłoszenia. Poznaj szczegóły i skorzystaj z możliwości ekspresowej budowy hali, wiaty czy garażu na swojej działce – szybko i bez zbędnych formalności. Kiedy można budować halę bez zgłoszenia? Kiedy można budować halę bez pozwolenia na budowę, na zgłoszenie? Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę hali, garażu lub innego budynku?

BUDOWA
BEZ ZGŁOSZENIA

Budowa hali bez zgłoszenia w 2023 roku – nowe prawo budowlane

Procedura budowy bez zgłoszenia, najbardziej uproszczona, czyli bez informowania urzędu o swoich planach budowlanych, umożliwia szybkie budowanie hali producentom rolnym

Budynek bez zgłoszenia, czyli budynek gospodarczy związany z produkcją rolną musi spełniać kilka istotnych warunków:

 • powierzchnia zabudowy – do 150 m2
 • rozpiętość konstrukcji – do 6 m
 • wysokość – do 7 m 
 • może posiadać tylko 1 kondygnację.

Hala rolnicza bez pozwolenia może mieć różne przeznaczenie. Takie wymiary budynku umożliwiają np. budowę garażu bez pozwolenia, w którym zmieszczą się maszyny rolnicze lub budowę hali stalowej bez pozwolenia o innym przeznaczeniu (związanej z produkcją rolną).

BUDOWA BEZ POZWOLENIA, BUDOWA NA ZGŁOSZENIE

Budowa hali bez pozwolenia na budowę, na zgłoszenie w 2023 roku – nowe prawo budowlane

Procedura budowy bez pozwolenia, czyli budowa na zgłoszenie jest możliwa w przypadku rolników, którzy zamierzają postawić budynek większy niż 150 m2. Prawo budowlane przewiduje dla nich uproszczoną procedurę budowy bez pozwolenia na budowę, jednak wymagane jest wówczas zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. Producenci rolni mogą skorzystać z budowy hali bez pozwolenia na budowę na tzw. zgłoszenie, jeśli budynek jest związany z produkcją rolną i spełnia poniższe warunki:

 • powierzchnia zabudowy – do 300 m2
 • rozpiętość konstrukcji – do 7 m
 • wysokość konstrukcji – do 7 m 
 • może mieć tylko 1 kondygnację.

BUDOWA Z POZWOLENIEM

Budowa hali z pozwoleniem na budowę – nowe prawo budowlane

Jeśli budynek gospodarczy, związany z produkcją rolną, nie spełnia warunków opisanych powyżej, wówczas rolnika obowiązują dodatkowe formalności. Dlatego hale stalowe powyżej 300 m2, o rozpiętości konstrukcji większej niż 7 m, wyższe niż 7 m lub posiadające więcej niż jedną kondygnację możesz wybudować dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie odpowiemy na każde pytanie!

2023 – budowa hali stalowej bez pozwolenia czy z pozwoleniem – opcje dla rolników

Czym różni się procedura budowy hali bez zgłoszenia, budowa hali na zgłoszenie bez pozwolenia na budowę lub budowa hali z pozwoleniem na budowę zgodnie z nowym prawem budowlanym w 2023 roku?

Budowa hali bez zgłoszenia – procedury i formalności

Procedura budowy bez zgłoszenia, która dotyczy budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną, do 150 m2, posiadających jedną kondygnację i wysokość do 7 m jest maksymalnie uproszczona. Taki budynek możesz budować bez potrzeby uzyskania jakichkolwiek dokumentów i bez zgłaszania budowy do urzędu. W praktyce dla rolników jest możliwa po prostu budowa hali stalowej z dnia na dzień. Należy tylko pamiętać o zachowaniu odległości 4 m od granicy sąsiedniej działki.

Warto wiedzieć, że budowa hali bez zgłoszenia jest dopuszczalna w miejscach, gdzie nie ma wyraźnych zakazu budowy, np zawartego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Po wybudowaniu hali bez zgłoszenia niezbędne jest skorzystanie z usług geodety, który nanosi budynek na mapy. Na tym kończą się formalności związane z budową hali bez zgłoszenia.

Budowa hali na zgłoszenie (hale bez pozwolenia na budowę) – procedury i formalności

W przypadku budowy hali na zgłoszenie (to zwykle większe budynki gospodarcze, związane z produkcją rolną, do 300 m2) obowiązuje procedura uproszczona polegająca na:

 • naniesieniu obiektu na mapie
 • wykonaniu opisu oraz rysunków hali, na których będą jej wymiary
 • złożeniu dokumentów zgłoszeniowych w odpowiednim urzędzie

Po zgłoszeniu zamiaru budowy takiej hali urząd może sprzeciwić się budowie, ale ma na to termin nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jeżeli w tym czasie urząd nie wyda decyzji odmownej lub jeżeli w ogóle nie odpowie na dane zgłoszenie, to budynek na zgłoszenie możesz budować już po 22 dniach od złożenia dokumentów. Jeśli zależy Ci na przyspieszeniu procedury i skróceniu czasu oczekiwania, możesz wystąpić do urzędu z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przy dobrych wiatrach może to potrwać tylko kilka dni i będzie możliwe szybkie rozpoczęcie budowy hali na zgłoszenie.

Budynek bez pozwolenia na budowę – po zbudowaniu budynku gospodarczego na zgłoszeniu konieczne jest naniesienie budynku na mapę przez geodetę, czyli podobnie jak w przypadku budowy hali bez zgłoszenia.

Budowa hali z pozwoleniem na budowę – procedury i formalności

Budowanie bez pozwolenia w 2023 roku to bardzo korzystne rozwiązanie dla rolników, ale nie wszystkie budynki mogą być postawione z wykorzystaniem uproszczonych procedur.  W przypadku stawiania budynku większego niż 300 m2, który nie spełnia warunków uproszczonych procedur opisanych powyżej konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów i jest bardziej czasochłonna. Właściwe przygotowanie kompletu dokumentów i spełnienie wszystkich formalności umożliwia uzyskanie pozytywnej decyzji i pozwolenia na budowę wybranej hali.

Pierwszym etapem jest sprawdzenie czy na terenie na którym chcesz budować halę obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Taki plan precyzyjnie informuje, jaką zabudowę możesz zaplanować na na danym terenie. 

Jeśli na Twojej działce nie ma obowiązującego MPZP, powinieneś wystąpić do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy. W tym celu należy kupić w ośrodku geodezyjnym mapę w skali 1:500 lub 1:1000, z odpowiednim zapasem terenu otaczającego Twoją działkę, złożyć ją razem z wnioskiem na wymaganym wzorze, w którym dokładnie opiszesz:

 • rodzaj budynku
 • wymiary budynku
 • miejsce, w którym ma być postawiony budynek

Należy pamiętać, że już na etapie składania wniosku o warunki zabudowy należy udokumentować dostęp terenu do drogi publicznej.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunków zabudowy, urząd przygotuje dokument “decyzja o warunkach zabudowy” w którym będzie określone czy możesz, i na jakich warunkach, taki obiekt postawić na danej działce.

Kolejny etap formalności to udanie się z decyzją o warunkach zabudowy do architekta. W pierwszej kolejności wykona on plan zagospodarowania terenu gdzie będzie wrysowana Twoja hala oraz inne wymagane elementy. Następnie architekt wykona dla Ciebie projekt architektoniczno–budowlany. W zależności od ustaleń, architekt może także w imieniu inwestora złożyć do urzędu wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę może trwać od trzech do nawet kilkunastu miesięcy. Zdarza się, że wszystkie formalności trwają nawet dłużej niż rok.

Dokumentację techniczną budynku (projekty techniczne hali) będziesz potrzebować dopiero przy rozpoczęciu budowy. Przekazujesz je kierownikowi budowy. Pozwolenie na budowę instalacji przyłączenia takich jak woda, kanalizacja, prąd, gaz oraz projekt zjazdu z drogi możesz załatwiać w późniejszym etapie.

Procedura budowy dużej hali z pozwoleniem na budowę jest oczywiście najbardziej uciążliwa, jednak jest niezbędna w przypadku budynków rolnych nie spełniających warunków pozwalających na zastosowanie uproszczonej ścieżki budowlanej.

Budowa bez zgłoszenia, budowa bez pozwolenia, budowa na zgłoszenie czy budowa z pozwoleniem – w 2023 pojawiło się wiele różnych możliwości dla rolników, którzy chcą rozbudować swoje gospodarstwo rolne.

Podsumowując, rolnik ma możliwość wybrania trzy opcje:

 • hale bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia
 • hale bez pozwolenia na budowę, ze zgłoszeniem
 • hale z pozwoleniem na budowę

Budowa bardzo dużej hali z pozwoleniem na budowę wymaga od inwestora więcej czasu i cierpliwości przy załatwianiu niezbędnych formalności. Z tego powodu wielu rolników wybiera budowę hali bez zgłoszenia do 150 m2 lub budowę hali na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę do 300 m2. Nowe prawo budowlane 2023 zdecydowanie uprościło proces stawiania nowych budynków przez rolników. Wybierz wielkość hali, która spełnia Twoje potrzeby i skorzystaj z uproszczonych procedur budowlanych.